Warum Beton?

Teamname: Beton-Puzzle
Schule: Maximilian-Kolbe-Gymnasium